Konstruktion och tillverkning av stålstommar

Stålstommar

Vi konstruerar, dimensionerar, tillverkar och bygger stålstommar för industrihallar, kallager, skärmtak, stall, ridhus, maskinhallar m.m.

Vi har kompetens och programvaror för att konstruera och dimensionera stålstommar.

Våra lokaler är utformade för att hantera större produkter och vi har ett eget måleri för att kunna måla stålet enligt era önskemål. Vi har personal och maskiner för att resa och montera de hallar som vi tillverkat.